Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, giá căn hộ sẽ ổn định trong thời gian tới, thậm chí có thể giảm một phần do sự thận trọng của nhà đầu tư trước những chuyển biến của nền kinh tế, một phần do nguồn cung đang tăng trong 2 khu vực này.

Theo nhóm nghiên cứu của Rahim & Co, ít có giao dịch căn hộ trên thị trường thứ cấp tại Kuala Lumpur và Mont’Kiara. Giá ở mức ổn định, dao động từ 800 RM/fit vuông (tương đương 256 USD/fit vuông) đến 2000 RM/fit vuông (tương đương 640 USD/fit vuông).

Trong 3 năm tới, sẽ có nhiều dự án căn hộ cao cấp tham gia vào thị trường gây sức ép cạnh tranh về giá bán.

Nguồn tin: Cafe Land